Wydawać się mogło, że po kilku dniach opadów deszczu oraz ciągłym nagłaśnianiu problemu, karach jakie grożą za wypalanie traw na łąkach, polach i nieużytkach, tego typu proceder przestanie istnieć.

Jednak to tylko złudzenie, a problem narasta z każdym dniem, gdy tylko pogoda jest sprzyjająca. Braniewscy strażacy otrzymują wiele zgłoszeń dotyczących pożarów na nieużytkach. W działaniach, oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, uczestniczą strażacy ochotnicy z powiatu braniewskiego. Niezbędna okazuje się pomoc i współpraca z pracownikami Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Zaporowo. Najczęściej pożary mają miejsce w pobliżu Braniewa, Pieniężna oraz na terenie gmin: Braniewo, Frombork. Braniewscy strażacy zwrócili się poprzez lokalne media do mieszkańców powiatu o zaprzestanie bezmyślnego procederu wypalania nieużytków rolnych, który stanowi poważne zagrożenie dla ekosystemu oraz ludzi.

Bardzo często tego typu pożary wymagają zaangażowania znacznych sił środków straży pożarnej. Kiedy strażacy zmagają się z pożarami suchych traw, mogą być w tym czasie potrzebni w innym miejscu, gdzie zagrożone jest ludzkie życie i mienie.

/kpt. I. Ścibiorek/