Od 14 do 18 lutego br., strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyli w 7 zdarzeniach związanych z lokalizacją i usuwaniem zatorów wodnych powstałych na rzece Dymer.

W wyniku zaistniałej sytuacji zwiększył się poziom rzeki na terenie miasta Biskupca, co spowodowało wylaniem wody na terenie parku w centrum miasta jak również zalaniem 34 garaży umiejscowionych w pobliżu rzeki przy ul. Piwnej (częściowemu zalaniu uległy 2 samochody osobowe). Spiętrzona woda zalała również ogródki działkowe i częściowo posesje budynków jednorodzinnych przy ul. Plażowej. W pobliżu mostu, na ulicy Warszawskiej, całkowicie zalany został przewód magistrali gazowej średniego ciśnienia, który wcześniej znajdował się nad poziomem rzeki. Sytuacja kontrolowana jest na bieżąco. Stan wody na terenie miasta zaczął opadać. W trakcie działań powołano sztab kryzysowy, w którego skład weszli przedstawiciele Urzędu Miasta w  Biskupcu oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej.

18 lutego w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego, w trakcie którego ustalono: konieczność okresowego dozoru poziomu rzeki w  okolicach ul.Warszawskiej (3 razy dziennie), wyznaczono miejsce ewentualnej budowy dodatkowej zastawki na rzece przy drodze krajowej nr 57, wprowadzono harmonogram dyżurów jednostek OSP z terenu gminy.

/opracował:st.kpt.Pardo Krzysztof/