Poniedziałek, 07.02.2011r., to kolejny dzień wytężonej pracy strażaków braniewskiego.

Gwałtowny wzrost wody w Rzece Pasłęce spowodował liczne podtopienia na terenie  Braniewa oraz w jego okolicach. Strażacy, oprócz wypompowywania wody z zalanych piwnic budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, usuwali wodę z obiektów użyteczności publicznej /tunel  przy dworcu PKP ul. Błotna, przejście do sali gimnastycznej przy ulicy Konarskiego, kotłownia w PDPS ul. Królewiecka, kotłownia w ZSB ul. Królewiecka/. Ponadto układali  worki z piaskiem na ulicy Botanicznej – zalana została część obiektów sportowych /tu strażacy przegrali walkę z wodą - z drugiej strony, woda przelała się na teren obiektu sportowego; niezbędna była ewakuacja jednej rodziny/.

W wyniku zalania zamknięta dla ruchu została ul. 9 Maja. Strażacy, po zabezpieczeniu workami z piaskiem obiektów mieszkalnych, przystąpili do wypompowywania wody z zalanej ulicy. Na targowisku miejskim, ze względu na zagrożenie dla punktów handlowych, niezbędne okazało się ułożenie worków z piaskiem w celu zabezpieczenia budynków. Przy obiekcie sakralnym przy ul. Świętokrzyskiej strażacy zabezpieczali teren workami z piaskiem, wypompowali wodę z kotłowni. Worki z piaskiem ułozono także wokół strażnicy OSP Braniewo. Ogromne rozlewiska powstały w pobliżu miasta Braniewo /okolice Bobrowca/ oraz na ulicyach Olsztyńskiej i Botanicznej /teren ogródków działkowych/. W ciągu dnia wypompowano wodę z kilkudziesięciu piwnic w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Praca to jednak nie przyniosła efektu, gdyż po kilkunastu minutach woda napływa ponownie /przesiąki przez fundamenty/ oraz brak możliwości przelania wody do kanalizacji /. Niezbędne okazało się również ułożenie worków z piaskiem w pobliżu kilku budynków mieszkalnych /ul. Królewiecka/. Workami z piaskiem strażacy zabezpieczają kratki w piwnicach aby nie dochodziło do przesiąków. Jednocześnie, z terenów położonych w pobliżu miasta, strażacy chcieli ewakuować kilka osób /zalane domostwa/ mieszkańcy jednak odmówili, pozostając w domach z zapasem żywności. 

W ciągłej współpracy ze strażakami pozostają władze Miasta Braniewa, które organizują dostawy piasku /sprzęt mechaniczny i pojazd z Wodociągów oraz MPEC/, worków oraz  wyżywienie dla stale pracujących strażaków. 

 /kpt. I. Ścibiorek/.