Sobota i niedziela (5 i 5 lutego), to bardzo pracowite dni dla strażaków  zawodowych i ochotników na terenie miasta Braniewa oraz powiatu braniewskiego.

Od godzin porannych w sobotę służba dyżurna otrzymywała wezwania mieszkańców do wypompowania wody z zalanych piwnic budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz zakładów produkcyjnych. Kilkanaście zgłoszeń dotyczyło lokalnych podtopień budynków mieszkalnych oraz gospodarstw rolnych, szczególnie na terenie gmin: Braniewo, Pieniężno, Płoskinia, Lelkowo. Woda roztopowa, która spłynęła z okolicznych pól w połączeniu z opadami deszczu, które trwały od piątkowego wieczoru w połączeniu z dodatnią temperaturą i silnym wiatrem, spowodowała szybkie topnienie śniegu i nagromadzenie się  wody w pobliżu gospodarstw powodując ich podtopienia. Oprócz tego, w kilku miejscach woda przelewała się przez drogi powiatowe /Gronowo, Rogity  zalewając okoliczne pola oraz podtapiając okoliczne domostwa/, na drodze krajowej K54 woda pomiędzy miejscowościami Młoteczno – Gronowo woda z okolicznych pól przelewała się na szerokości około 10 metrów stanowiąc realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. W Pieniężnie przez drogę wojewódzką W 507 woda przepływała na szerokości około 20–30 metrów. Najgroźniej sytuacja wyglądała w Gronowie, gdzie woda w kilku miejscach  zalała posesje i skutecznie uniemożliwiała ruch pojazdom osobowym.  W Rogitach woda stanowiła zagrożenie dla budynków mieszkalnych częściowo zalewając teren w pobliżu domostw /6 domków jednorodzinnych/,  kilka budynków mieszkalnych położonych niżej zalała, skutecznie uniemożliwiając wyjście z domu i dotarcie do gospodarstwa. W Lubnowie zalany został teren w pobliżu budynków mieszkalnego i gospodarczego /rozważano możliwość ewakuacji mieszkańców/. W Pieniężnie przy ul. Królewieckiej zabezpieczono domostwa workami z piaskiem oraz rękawami przeciwpowodziowymi przed napływem wody z Rzeki Wałszy. W Rogitach strażacy układali worki z piaskiem, przeciwpowodziowe zapory, udrażniali rów z zalegających gałęzi oraz wypompowywali wodę z posesji. Działania trwały od godzin popołudniowych do nocnych i wymagały zaangażowania znacznych sił ratowniczych /6 pojazdów pożarniczych zarówno Państwowej Straży Pożarnej jak i jednostek OSP: Gronowo, Żelazna Góra, Braniewo/, wykorzystania sprzętu mechanicznego /koparka/, pojazdów ciężarowych dowożących piasek.

Na miejsce prowadzenia działań przybyli Starosta Braniewski, Wójt Gminy Braniewo oraz pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo na terenie gminy Braniewo. Niezbędne okazało się usunięcie przepustów, które nie odprowadzały napływającej wody. Podobna sytuacja miała miejsce w kilku innych gminach, gdzie przy wykorzystaniu koparek wykonywano odpływy dla zalegającej wody. Na terenie miasta Braniewa odnotowano 37 interwencji związanych z wypompowywaniem wody z piwnic /od 20 do 100 cm wody/, która w bardzo wielu przypadkach przesiąka przez fundamenty obiektów. Bardzo wysoki poziom rReki Pasłęki ograniczał skuteczność prowadzonych działań  /brak możliwości odpływu wody wypompowywanej z obiektów/. Na pozostałych terenach powiatu braniewskiego odnotowano następujące ilości zdarzeń związanych z usuwaniem skutków napływającej wody: gmina Braniewo – 19, Pieniężno – 11, Płoskinia – 10. Łącznie odnotowano blisko 100 interwencji straży pożarnych, w których zaangażowanych było: 19 pojazdów ratowniczych i ponad 100 strażaków  Państwowej Straży Pożarnej  i Ochotniczych Straży Pożarnych. W działaniach wykorzystywano: pompy szlamowe oraz pływające, sprzęt burzący, zapory przeciwpowodziowe, wodery, ubrania do pracy w wodzie. Mieszkańcy bardzo często musieli czekać na interwencje strażaków ze względu na tak dużą ilość zgłoszeń oraz fakt, że działania związane z usunięciem wody, zabezpieczeniem obiektów wymagają czasu.

Cały czas sytuacja monitorowana jest przez Starostwo Powiatowe w Braniewie. W niedzielę Starosta Braniewski, Burmistrz Miasta Braniewa, Wójt Gminy Braniewo, Komendant Powiatowy PSP w Braniewie po zebrania zespołu zarządzania kryzysowego ocenili sytuacje na terenie miasta i gminy Braniewo. W wielu przypadkach, po opadnięciu wody, niezbędne będzie przeprowadzenie prac remontowych przepustów, oczyszczenie rowów oraz naprawa dróg dojazdowych. Oprócz działań związanych z usuwaniem wody strażacy realizowali standardowe zgłoszenia wpływające do stanowiska kierowania np.: gasili pożary sadzy, usuwali przewrócone drzewo.

/kpt. I. Ścibiorek/