W sobotę, 29.01.2011r., braniewscy strażacy wraz z innymi służbami zabezpieczali prace wyburzeniowe wieży ciśnień, która znajdowała się w pobliżu torów kolejowych na jednym z placów miasta.

Działania związane z wyburzeniem wieży przeprowadziła firma zajmująca się świadczeniem usług w zakresie prac wyburzeniowo–saperskich z Gdańska. O godzinie 13.15 charakterystyczna wieża ciśnień, która znana była  mieszkacom Braniewa od kilkudziesięciu lat, przestała istnieć. Ponad 30.metrowa konstrukcja w kilka sekund runęła przechodząc jednocześnie do historii. Teren w pobliżu prac wyburzeniowych  zabezpieczali, oprócz pracowników firmy wyburzeniowej, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie /4 pojazdy ratownicze/ oraz funkcjonariusze policji. Samo wyburzanie wieży zgromadziło licznie przybyłych mieszkańców miasta.

/ kpt. I. Ścibiorek/