W piątek 28.01.2011r., o godz. 11.02, braniewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze miału węglowego zgromadzonego na terenie jednej z firm spedycyjnych w Braniewie.

Do pożaru doszło placu, na którym zgromadzone było około 1000 ton miału węglowego. Na miejsce pożaru zadysponowano: 3 pojazdy ratownicze z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej PSP w Braniewie /2 x GCBA, SLRR/ oraz zastęp Wojskowej Straży Pożarnej /GBA/. Strażacy podali łącznie: dwa prądy gaśnicze wody oraz prąd  piany gaśniczej ciężkiej. W działaniach gaśniczych wykorzystano sprzęt mechaniczny /koparki, spycharkę/ przy wykorzystaniu których przystąpiono do rozciągania - przesypywania hałdy nagromadzonego miału. Zorganizowano również dowożenie wody z terenu miasta Braniewa, gdyż sieć hydrantowa znajdująca się na terenie zakładu uległa zamarznięciu. Działania gaśnicze trwały dwie godziny. Samozapłon miału węglowego to prawdopodobna przyczyna pożaru, z którym zmagało się 14 strażaków.

/ kpt. I. Ścibiorek/