W dniu 19 stycznia br.,  o godz. 19:12, mieszkańcy budynku w miejscowości Pomnik ,gmina Korsze, zgłosili  straży pożarnej niebezpieczeństwo zalania budynku związane z rozlewiskiem wody z rzeki Guber. Budynek zamieszkuje 20 osób, w tym 7 dzieci.

Na miejsce zostali skierowani strażacy-ochotnicy z Korsz oraz dowódca z kętrzyńskiej komendy. Po przybyciu na miejsce,  strażacy stwierdzili, że w pobliżu budynku - w odległości ok. 4 m - tworzy się rozlewisko wodne powstałe wskutek zatoru lodowego na rzece Guber. Wielkość zatoru nie pozwalała na usunięcie mechaniczne przy pomocy ciężkiego sprzętu.

Z uwagi na szybki przyrost poziomu wody w rozlewisku, konieczne było wzmocnienie istniejącego wału workami z piaskiem oraz budowa nowego. O sytuacji poinformowano Burmistrza Miasta i Gminy Korsze, który zapewnił worki oraz piasek. Strażacy-ochotnicy i mieszkańcy miejscowości Pomnik ułożyli nowy wał ochronny oraz wzmocnili już istniejący. W chwili zakończenia działań zaobserwowano, że poziom wody ustabilizował się. Mieszkańców poinformowano o konieczności dozorowania rozlewiska do godzin porannych. W przypadku zaobserwowania przyrostu poziomu wody ponad ustalony poziom, polecono przygotować się do ewakuacji i powiadomić straż pożarną w Kętrzynie.

W działaniach brało udział 13 strażaków oraz mieszkańcy wsi.

Cała akcja trwała ponad 4,5 godziny. Strażacy wrócili do macierzystych strażnic tuż przed północą. W godzinach porannych, 20 stycznia br., stwierdzono, że woda opadła, a zator na rzece znacznie zmniejszył się umożliwiając przepływ wody.

 /tekst i zdjęcia: st. kpt. Szymon Sapieha - KP PSP Kętrzyn, woj. warmińsko - mazurskie/.