W dniach  20-22 września na terenie powiatu gołdapskiego odbył się trening decyzyjny pod kryptonimem „ROMINTA 2010”.

                Organizatorami treningu byli: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Cel szkolenia:

1. Doskonalenie współdziałania lokalnych sił reagowania kryzysowego ze specjalistycznymi siłami wsparcia (śmigłowiec, pododdziały AT) w zakresie realizacji zadań   o charakterze antyterrorystycznym.

2. Prowadzenie działań w zakresie reagowania kryzysowego przez  siły Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz wydzielonych elementów Jednostki Wojskowej w zakresie przeciwdziałania  zagrożeniom antyterrorystycznym.

Ćwiczenia obejmowały trzy epizody zdarzeń: epizod pierwszy - „Jezioro” , epizod drugi - „ Bank” oraz epizod trzeci - „ Las”.