O godz. 14:39 otrzymaliśmy zgłoszenie o rozszczelnieniu instalacji chłodniczej amoniakalnej w oleckiej mleczarni. Dyżurny zadysponował dwa zastępy strażaków, którzy po dojedzie na miejsce zdarzenia stwierdzili, że z zewnętrznej instalacji amoniakalnej systemu chłodniczego ulatnia się amoniak.

Wprowadzono zatem ratowników w ubraniach gazoszczelnych, których celem w pierwszej fazie było rozpoznanie sytuacji, ustalenie źródła wycieku i dokonanie pomiarów oraz ustalenie strefy zagrożenia. Jednocześnie uzyskaliśmy informację, że wszyscy pracownicy zostali ewakuowani poza zakład. Okazało się, że rozszczelnił się zawór bezpieczeństwa na instalacji skraplacza. W promieniu kilku metrów od instalacji i zbiornika występowały stężenia niebezpieczne. Dokonano sprawdzenia wszystkich pomieszczeń, czy nie przebywają w nich ludzie. Ustawiono kurtyny wodne na kierunku wiatru w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się gazu. Do działań zadysponowano grupę ratownictwa chemicznego z KP PSP Ełk oraz dodatkowe siły miejscowe. Ze względu na zagrożenie zablokowano ruch na drodze krajowej Nr 65, która biegnie około 10 m od uszkodzonej instalacji. Olecka policja odcięła dostęp osób i pojazdów do strefy działań ratowniczych organizując także objazdy. Aby zlikwidować wyciek konieczne było odcięcie uszkodzonego zaworu od reszty instalacji poprzez zamknięcie zaworów na instalacji. Cała operacja wykonywana była przez ratowników zabezpieczonych w ubrania gazoszczelne w bardzo trudnych warunkach technicznych i atmosferycznych. Po wykonaniu zadania, pozostało tylko zmniejszać stężenia amoniaku do bezpiecznych poprzez podawanie wody z kurtyn wodnych i prądami rozproszonymi, a także kontrolować sytuację i dokonywać pomiarów. Akcja zakończyła się po prawie ośmiu godzinach. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Łącznie w usuwaniu skutków wycieku wzięło udział 8 zastępów strażaków (22 osoby), a także dwie karetki pogotowia ratunkowego (zabezpieczały działania pod względem medycznym) oraz dwa radiowozy policji. Na miejsce zdarzenia przybył Starosta Powiatu Oleckiego, a także grupa operacyjna Komendanta Wojewódzkiego.