W dniu 28 lipca br. o godz. 1157 do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Iławie wpłynęło zgłoszenie o zawaleniu się niezamieszkanego od kilku lat  budynku w miejscowości Lubawa przy ul. Pod Murami. Do działań zadysponowano niezwłocznie 2 zastępy OSP Lubawa.

 

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania strażacy stwierdzili, że zawaleniu uległa część ściany przedniej budynku jednorodzinnego znajdującego się w  kompleksie budynków mieszkalnych. Po stronie prawej budynku znajdował się inny pustostan, natomiast po stronie lewej budynek wielorodzinny zamieszkany przez 6 osób, które natychmiast ewakuowano. O zaistniałym zagrożeniu poinformowano także pracowników salonu meblowego "Oristo", zlokalizowanego po drugiej stronie uszkodzonego budynku.

 

W początkowej fazie działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu pomocy pracownikom Pogotowia Energetycznego w odcięciu dopływu prądu do zamieszkanego budynku wykorzystując do tego celu podnośnik hydrauliczny.

 

Budynek w dalszym ciągu groził zawaleniem kolejnych części konstrukcji. Ze zgłoszenia wynikało, że nie ma osób poszkodowanych w tym zdarzeniu, lecz 100 % pewności nigdy nie ma… Działania ograniczał fakt, iż mamy do czynienia z obiektem zabytkowym ! Dlatego też mając na uwadze bezpieczeństwo ratowników działania rozpoczęto od przeszukania przy pomocy kamery termowizyjnej powstałego przed budynkiem gruzowiska w celu sprawdzenia, czy pod gruzem znajdują się osoby
poszkodowane. Osób poszkodowanych nie stwierdzono. Następnie można było już
usunąć pozostałą część gruzu przed budynkiem przy pomocy koparki. To wykluczyło obecność osób poszkodowanych pod gruzowiskiem.

 

            Istniejące prawdopodobieństwo zawalenia się pozostałej części ściany frontowej budynku narzucało konieczność sprawdzenia przy użyciu drabiny SD-30 stabilności komina, aby wykluczyć możliwość jego zawalenia na budynek wspomnianego wcześniej salonu meblowego „Oristo”. Na wszelki wypadek komin zabezpieczono przy pomocy lin poprzez wykonanie odciągów. Następnie wyznaczono, oznakowano i oddzielono strefę zagrożenia przed dostępem osób postronnych.

 

Po zakończeniu działań przez Straż Pożarną pracownicy Pogotowia
Energetycznego podłączyli ponownie prąd do przyległego budynku mieszkalnego,
a ewakuowani wcześniej lokatorzy powrócili do mieszkań.

 

Na miejscu zdarzenia przekazane zostało Zastępca Burmistrza Miasta Lubawa, Policja, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Z-ca Komendanta Powiatowego
PSP w Iławie st. kpt. Krzysztof Tomanek, pełniący służbę Oficera w dyspozycji KP PSP mł. bryg. Tomasz Michalski i Oficer w dyspozycji KW PSP mł. kpt. Jarosław Przybułowski.

 

mł. bryg. Tomasz Michalski – Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Iławie