W dniu 21 maja  2010 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie odbyły  się uroczyste obchody Dnia Strażaka. W tak uroczystym dniu zaszczycili nas swoją obecnością:  Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Mariusz Mierzejewski

oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego. Powitaliśmy również przedstawicieli: policji, straży granicznej, straży miejskiej.  Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Komendantów OSP i ZHP, szczególnie gorąco powitaliśmy weteranów służby pożarniczej.

Jak co roku, strażackie święto jest okazją do wyróżnienia i podziękowania strażakom za odpowiedzialną i ofiarną służbę. Brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odznaczony został  Komendant Powiatowy PSP w Węgorzewie  bryg. Tomasz Lacki. Na pierwszy stopień oficerski awansowany został st. asp. Andrzej Żebrowski, który w dniu 4 maja 2010 r. odebrał nominację z rąk Komendanta Głównego PSP na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Na stopień starszego aspiranta awansowano asp. Mariusza Wojtczuka,  natomiast awans na starszego ogniomistrza odebrał  ogn. Andrzej Sadowski,  stopień starszego  sekcyjnego przyjęła sekc. Ewa Pietrzak.

Za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie zadań służbowych, na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie, wyróżniony został  st. ogn. Bogdan Barniak . Na stanowisko naczelnika wydziału właściwego do spraw operacyjnych nominację przyjął mł. kpt. Wojciech Żebrowski, na stanowisko dyżurnego operacyjnego powiatu awans przyjęła st. sekc. Ewa Pietrzak. Decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie  obowiązki Dowódcy Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej PSP przyjął mł. asp. Tomasz Grunwald, natomiast obowiązki zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej będzie pełnił  od dziś mł. asp. Wojciech Balcewicz.

W tym roku obchodzimy 130. lecie ochrony przeciwpożarowej na Ziemi Węgorzewskiej. To właśnie w 1880 roku, a dokładnie 14 maja, powstało Ochotnicze Towarzystwo Ratownicze działające w tzw. Związku Strażackim. Ochotnicze Towarzystwo Ratownicze składało się wówczas z 4 oddziałów, w których zrzeszonych było po 20 strażaków. Ich zadaniem była nie tylko walka z pożarami, ale zapobieganie im oraz uświadamianie społeczeństwu zagrożeń jakie z sobą niosą. Pierwszym Komendantem straży pożarnej został August Bergman. Z okazji 130.lecia ochrony przeciwpożarowej na Ziemi Węgorzewskiej strażacy miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej ufundowali pamiątkowy dzwon. Od tej historycznej chwili, codzienne będzie wymierzał  rytm pracy zmian służbowych.  Strażacka tradycja mówi, że opiekę nad dzwonem podczas zmiany służby sprawuje najmłodszy stażem strażak oraz  to, że dzwonu można używać tylko w podniosłych momentach służby. Dzwon oraz  samochód marki Mercedes 290  GD poświęcił ks. Maciej Maciejewski - Proboszcz Parafii p.w. Świętych  Apostołów  Piotra i Pawła w Węgorzewie. Poświęcony pojazd został we własnym zakresie wyremontowany i przystosowany na potrzeby działań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa wodnego. Na zakończenie obchodów Dnia Strażaka uroczyście przecięto wstęgę na ukończonej właśnie wspinalni, która będzie służyć strażakom-ratownikom do ćwiczeń oraz doskonalenia zawodowego. Nie wszyscy strażacy mogli uczestniczyć w tak uroczystej chwili. Dzień wcześniej, jeden zastęp (sześciu strażaków) wyjechał do likwidacji skutków powodzi w okolicach Warszawy.

 

/tekst: mł. kpt. Witold Jusis, zdjęcia: Dorota Rogińska/.