Tegoroczne powiatowe obchody Dnia Strażaka połączone z zawodami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbyły się 16 maja 2010 r. w Janowcu Kościelnym.

 

Rano, na stadionie w Kucach, gm. Janowiec Kościelny, przeprowadzono I Zawody Powiatowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych /patrz: zaklaska „SPORT”/.

Po zakończeniu zawodów strażacy wzięli udział we mszy w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym w intencji strażaków, którą celebrował kapelan wojewódzki strażaków, ks. prałat Andrzej Bawirsz. Poświęcił on tablicę pamiątkową, którą delegacja strażaków złożyła na grobie Wincentego Cichockiego.

O godz. 13:00 w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym rozpoczęły się główne uroczystości związane z obchodami naszego święta.

W uroczystościach wzięli udział strażacy Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu nidzickiego, strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, działacze zasłużeni dla ochrony przeciwpożarowej oraz sympatycy pożarnictwa, a także przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji współpracujących oraz zaproszeni goście.

Podczas ceremonii wręczone zostały odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe strażakom komendy powiatowej w Nidzicy oraz medale i odznaczenia dla zasłużonych strażaków OSP oraz działaczy z terenu powiatu. Awanse w stopniach uzyskało 11 strażaków, a na wyższe stanowiska służbowe awansowało 9 strażaków.

 

Brązowe Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymali: Ludwik Ekiert - Starosta Nidzicki oraz asp. Marek Bruzda z KP PSP w Nidzicy.

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został Tadeusz Miecznikowski.

Medalami „Za zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaką „Wzorowy Strażak” odznaczono strażaków z jednostek OSP funkcjonujących na terenie powiatu nidzickiego.

Wyróżniono także Joannę Rejner, która zajęła pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” w kategorii szkół podstawowych. Ceremonię wręczenia zamknęło przemówienie Pani Wójt Gminy Janowiec Kościelny, która wyróżniła Eugeniusza Załogę oraz Jerzego Grochala statuetkami „Świętego Floriana”.

 

Uroczystości swoją obecnością uświetnili:

- Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej - st.bryg. Mirosław Rutecki,

- Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie – dh Grzegorz Kniefel,

- przedstawiciele jednostek samorządowych oraz instytucji współdziałających.

 

Więcej na:

http://janowieckoscielny.wm.pl/5710,Powiatowy-Dzien-Strazaka.html

/http://nidzica.wm.pl/5533,Joanna-Reiner-laureatka-konkursu-wojewodzkiego.html/

 

/tekst: st.asp.A.Osowski, zdjęcia: KPPSP w Nidzicy/.