W piątek 7 maja, tradycyjnie w remizie OSP Jeziorowskie, odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka w powiecie giżyckim. W uroczystości uczestniczyli: Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Mirosław Rutecki, Starosta Giżycki - Wacław Strażewicz, Komendant WKU w Giżycku - płk. Adam Krystowczyk ,  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn - Józef Karpiński, Wójt Gminy Miłki - Stanisław Wąsiakowski, Wójt Gminy Kruklanki - Władysław Gładkowski, Wójt Gminy Wydminy - Monika Łępicka Gij, Wiceburmistrz - Paweł Czacharowski, Wójt Gminy Giżycko - Andrzej Sieroński, Komendant Powiatowy Policji - insp. mgr Andrzej Mazurek.

 

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe

1)    Decyzją nr 1602 Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.10.2009 r. Brązowymi Medalami „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” zostali wyróżnieni:

-        bryg.  Jerzy Dukiel,

-        st. kpt.  Mariusz Szymowiat,

-        asp. sztab. Robert Mila,

-        asp. sztab. Krzysztof May,

2)    Postanowieniem Nr 4/OP/2010 z dnia 17 kwietnia 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” zostali wyróżnieni:

-        asp. sztab. Mirosław Drężek,

-        asp. sztab. Robert Mila,

3)    Uchwałą Nr 93/17/2010 z dnia 24.02.2010 r. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” zostali wyróżnieni:

*  srebrnym:

-        Burmistrz Miasta i Gminy Ryn - Józef Karpiński,

-        Wójt Gminy Kruklanki - Władysław Gładkowski,

*  brązowym:

-        Wójt Gminy Miłki - Stanisław Wąsiakowski,

-        strażacy: Andrzej Cielecki, Mariusz Pasternak,

4)    Z dniem 4 maja 2010 r. awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

-   ogn. Mariusz Powałko – na stopnień starszego ogniomistrza,

-   mł. ogn. Dariusz Dykyj – na stopnień ogniomistrza,

-   sekc. Ireneusz Żukowski, sekc. Tomasz Gwiazdowski – na stopnień starszego sekcyjnego,

-   str. Arkadiusz Ostrowski – na stopnień starszego strażaka,

4 maja 2010 r. na Palcu Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta promocja oficerska absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz m. in. absolwentów niestacjonarnych studiów I stopnia dla funkcjonariuszy PSP, podczas której jeden z naszych strażaków - Grzegorz Zubowicz, otrzymał awans na pierwszy stopień oficerski . Został wyróżniony nagrodą przyznaną przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Z okazji Dnia Strażaka, biorąc pod uwagę zaangażowanie w realizacji zadań służbowych, Komendant Powiatowy PSP w Giżycku przyznał nagrody pieniężne 45 strażakom oraz 2 pracownikom cywilnym.

 

/zdjęcia: st.kpt. Arkadiusz Gij , tekst asp.: sztab. Dariusz Kogut/.