Mszą Świętą, w dniu 04.05.2010 r. w intencji bartoszyckich strażaków, rozpoczęły się uroczyste obchody naszego święta.

Następnie, o godzinie 12.30. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, odbyła się uroczysta akademia. Udział w uroczystościach wzięli: Poseł na Sejm RP – Miron Sycz, Poseł na Sejm RP – Piotr Cieśliński, Marszałek Województwa - Jacek Protas, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki - bryg. Jan Słupski, Dowódca 20 BBZ – gen. bryg. Leszek Surawski, przedstawiciele władz samorządowych oraz szefowie zaprzyjaźnionych firm i instytucji.

W uroczystościach wzięli również udział strażacy Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach, a także ich rodziny oraz emeryci i renciści.

W trakcie akademii wręczone zostały nominacje na wyższe stopnie służbowe. Wręczono również odznaczenia i nagrody pieniężne  zasłużonym i wyróżniającym się strażakom.

Medale, awanse, nagrody:

- BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” otrzymał st. ogn. Artur Kruk;

- SREBRNY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” otrzymali: dh Marek Boiwka i dh Ryszardi Guz;

- BRĄZOWY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” otrzymali: dh Andrzej Harchaj, dh Artur Kozłowski, dh Bogusław Krajewski, dh Artur Kruk;

Awansowani w stopniu zostali:

-  mł. bryg. Andrzej Szamreto – na stopień BRYGADIERA,

-  st. sekc. Andrzej Typa - na stopień MŁODSZEGO ASPIRANTA,

-  asp. Artur Kozłowski – na stopień STARSZEGO ASPIRANTA,

- asp. Paweł Hejno  - na stopień STARSZEGO ASPIRANTA,

-  mł. ogn. Jan Dąbrowny - na  stopień OGNIOMISTRZA,

-  mł  ogn. Sylwia Koziarek–Koreńczuk – na stopień OGNIOMISTRZA,

- sekc. Krzysztof Jagielski – na stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO,

- sekc. Daniel Makarerwic - na stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO.

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach przyznał nagrody za wkład pracy włożony w prawidłową działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Bartoszycach, za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz dyspozycyjność i odpowiedzialność związaną z zajmowanym stanowiskiem służbowym.

 

Nagrody te otrzymali: st. str. Andrzej Mierzejewski, mł. ASP. Grzegorz Kaszuba, mł. ASP. Jarosław Popławski, ogn. Jarosław Raczkowski.

 

/oprac. : mł. kpt. Andrzej Bogacz - rzecznik prasowy KP PSP w Bartoszycach/.