dotyczy: Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach

Uprzejmie informujemy, że Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współpracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie organizuje Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach. Wieloletnią tradycją jest organizowanie obozu pod namiotami na leśnej polanie w pobliżu Jeziora Luterskiego.

 

Koszt 14- dniowego turnusu 680 zł.

Planowana partycypacja w kosztach:

1.     Urzędy Miast i Gmin lub Jednostki OSP                                                        230 zł.

2.     Koszt własny uczestnika                                                                                  170 zł.

3.     Dofinansowanie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie           140 zł.

4.     Dofinansowanie Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Planowane terminy14 dniowych turnusów:

 1. 28.06 – 11.07.2010 turnus szkoleniowy dla członów MDP
 2. 12.07 – 25.07.2010 turnus szkoleniowy dla członków MDP
 3. 26.07 – 08.08.2010 turnus szkoleniowy dla dowódców MDP

Członkowie MDP biorący udział w szkoleniu dowódców /turnus III/ powinni mieć ukończone szkolenie członków MDP (wymagana kserokopia przy zwrocie karty uczestnika obozu). W celu prawidłowego funkcjonowania MDP należy skierować 2 - 4 osoby z predyspozycjami dowódczymi na w/w szkolenie.

Wszyscy członkowie MDP oddelegowani na w/w szkolenia muszą posiadać legitymacje członka MDP, które powinny być wydane w macierzystych jednostkach OSP.

 

Organizatorzy podczas turnusu zapewniają:

 1. szkolenie młodzieży wg programu członków MDP
 2. szkolenie z wybranych zagadnień z profilaktyki alkoholowej
 3. zakwaterowanie w namiotach z podłogą drewnianą i oświetleniem
 4. pięć posiłków dziennie
 5. całodobową opiekę pedagogiczną, medyczną oraz ratownika wodnego
 6. wycieczkę - spływ rzeką Krutyń
 7. gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz zajęcia edukacyjne na świetlicy
 8. plażowanie i kąpiel w jeziorze
 9. ubezpieczenie NW.

Prosimy o zorientowanie się w potrzebach tego typu szkoleń i zabezpieczenie środków na w/w cel. Zgłoszenia pisemne ilościowe z uwzględnieniem turnusu w rozbiciu: chłopcy, dziewczęta należy przesłać na adres: Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie, ul. Niepodległości 12 lub bezpośrednio na adres Komendanta Obozu w nie przekraczalnym terminie do dnia 09.05.2010r.

Na zgłoszeniu należy podać nazwisko i telefon osoby prowadzącej sprawę.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Komendanta Obozu tel. 505 031 086

Leon Wiśniewski

11-300 Biskupiec

ul. Okrężna 6