14 listopada 2020 r.  w Komendzie Powiatowej PSP w Iławie  zostało zakończone szkolenie strażaków- ratowników ochotniczych straży pożarnych.

Szkolenie rozpoczęło się 1 marca, jednak z uwagi na panującą sytuację epidemiczną szkolenie wielokrotnie zawieszano i wstrzymywano. Duże zdyscyplinowanie i zaangażowanie słuchaczy umożliwiło realizację wszystkich tematów i założeń wynikających z programu szkolenia.

Kolejnym etapem również trudnym do zrealizowania z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych był test w komorze dymowej. Test przeprowadzono w kontenerze treningowym Komendy Miejskiej PSP w Elblągu. Słuchacze wykazali się dużym zaangażowaniem i wszyscy zaliczyli wymaganą próbę,

Wszyscy słuchacze zdali egzamin końcowy z oceną pozytywną, dzięki czemu powiat iławski wzbogacił się o 25. nowych ratowników. Wszystkim strażakom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Szkolenie przeprowadzono w reżimie sanitarnym. 

Opracował: st. kpt. Krzysztof Rutkowski