30 września 2020 roku mł.bryg. Tomasz Jagłowski, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Olecku, po 24. latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.
Uroczysta zbiórka obyła się na placu komendy podczas zmiany służby, w której udział wzięli: Komendant Powiatowy PSP w Olecku - bryg. Robert Wiśniewski, Zastępca Komendanta PSP w Olecku - bryg. Sławomir Litwinko, funkcjonariusze komedy, pracownicy korpusu służby cywilnej oraz strażacy zmian służbowych.

Po odczytaniu rozkazu i decyzji o zwolnieniu ze służby, komendant powiatowy PSP w imieniu wszystkich strażaków i pracowników podziękował mł.bryg. Tomasz Jagłowski za pełną trudu i poświęceń służbę. Wyraził jednocześnie nadzieję, że mimo odejścia na emeryturę zawsze pozostanie w szeregach Państwowej Straży Pożarnej służąc radą i doświadczeniem młodszym kolegom. Na zakończenie uroczystości mł. bryg. Tomasz Jagłowski otrzymał okolicznościowe upominki, odebrał gratulacje od reszty załogi, a następnie zgodnie z tradycją został wrzucony do zbiornika brezentowego wypełnionego wodą. Opracowanie: st. kpt. Piotr Talkowski, zdjęcia: Marcin Ciechanowski