W dniach 28 – 31 sierpnia 2020 roku strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie dostarczali do placówek oświatowych powiatu braniewskiego maseczki ochronne oraz płyny dezynfekcyjne.

W dystrybucji środków ochronnych uczestniczyli również strażacy – ochotnicy z powiatu braniewskiego. Łącznie w powiecie braniewskim przekazano ponad 2800 litrów płynu dezynfekującego oraz ponad 11 tyś. maseczek ochronnych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia za pośrednictwem Agencji Rezerw Materiałowych. Przekazane dla szkół środki ochronne będą wykorzystywane w zwalczaniu zagrożenia związanego z wirusem COVID-19.

Kolejna dostawa środków ochronnych trafiła do placówek przedszkolnych na terenie powiatu braniewskiego. Dystrybucja odbyła się 8 września i polegała na dostarczeniu ponad 1000 litrów środka dezynfekującego i blisko 3 tyś. maseczek ochronnych.

Opracował / Foto: bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie