28 oraz 31 sierpnia 2020r. funkcjonariusze KP PSP w Gołdapi przekazali przedstawicielom placówek oświatowych powiatu gołdapskiego środki do dezynfekcji oraz maseczki ochronne, pozyskane z Ministerstwa Zdrowia.

Dystrybucja przebiegała z zachowaniem szczególnej ostrożności, przestrzeganiem obowiązujących zasad oraz reżimu sanitarnego. Łącznie w powiecie gołdapskim przekazano 2340 litrów płynów dezynfekujących oraz 9250 maseczek ochronnych.

 

Opracowanie: kpt. Michał Herman

Zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Jabłoński/asp. Seweryn Gryniewicz