Zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, strażacy z pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP wizytują obozy harcerskie.

Funkcjonariusze z ostródzkiej komendy powiatowej PSP od początku wakacji przeprowadzili wizytację  7. harcerskich obozowisk w naszym powiecie, na których wypoczywało 712 osób. Sprawdzono drogi ewakuacyjne, zabezpieczenia przeciwpożarowe i inne elementy wpływające na bezpieczeństwo uczestników obozów. Powszechnie wiadomo, że harcerze swój wypoczynek letni spędzają jak najbliżej przyrody. Niejednokrotnie obozowiska ulokowane są w lasach lub w pobliżu akwenów. Dlatego w ramach porozumienia zawartego pomiędzy centralami organizacji harcerskich, a  Komendą Główną PSP strażacy  dokonują takich kontroli. Ponadto, w  przypadku braku łączności telefonicznej danego obozu harcerskiego ze służbami ratowniczymi, komendy PSP udostępniają harcerzom radiotelefony przy pomocy których, w razie potrzeby, mogą wezwać pomoc. Dyżurni operacyjni powiatu ostródzkiej komendy powiatowej PSP dotychczas 66-krotnie dokonali sprawdzenia kanałów łączności z  organizatorami obozów.

opracowanie: st. kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: str. Wojciech Rosiński