27 czerwca br. we Franciszkowie odbyła się uroczystość nadania sztandaru  Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej we Franciszkowie. Uroczysty apel był również okazją do oficjalnego otwarcia nowej remizy oraz przekazania do użytkowania lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Wśród przybyłych gości znaleźli się: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk, przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robert Fliciński, przedstawiciele lokalnych samorządów, radni i sołtysi gminy Iława, strażacy OSP wraz z pocztami sztandarowymi.

Uroczystość  rozpoczęła się mszą świętą, podczas której został poświęcony nowy sztandar jednostki OSP Franciszkowo.

Następnie zaproszeni goście udali się na plac przed remizą. Przybyłych powitał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, który podziękował wszystkim zaangażowanym w budowę remizy oraz inicjatorom nadania nowego sztandaru.

Uroczystość była również okazją do oficjalnego przekazania lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego Renault Masccot z iławskiej komendy dla druhów z Franciszkowa. Przekazany wóz zastąpił żuka, który przeszedł do historii OSP Franciszkowo. Lokalizacja jednostki przy krajowej 16-stce jest niezmiernie ważna ze względów operacyjnych. Nowy samochód z pewnością usprawni prowadzenie działań ratowniczych na terenie, na którym działają strażacy z Franciszkowa.

Opracował: st. kpt. Krzysztof Rutkowski

Zdjęcia: OSP Franciszkowo.