Strażacy z ostródzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej skontrolowali obszary leśne w powiecie.

Funkcjonariusze sekcji kontrolno-rozpoznawczej, wydziału operacyjnego oraz dowództwo JRG Morąg i Ostróda przez kilka dni sprawdzali stan zabezpieczeń przeciwpożarowych, punkty czerpania wody i drogi pożarowe. W rejonie operacyjnym ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP znajdują się lasy, administrowane przez 8 nadleśnictw. To duży obszar leśny, który wymaga ciągłej analizy stanu infrastruktury przeciwpożarowej.  Sprawdzono między innymi ponad 40 punktów poboru wody do celów gaśniczych. Kontrola wykazała, że tereny leśne w powiecie ostródzkim są dobrze przygotowane, na wypadek powstania pożaru.

opracowanie: st. kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: kpt. Łukasz Zaniewski