W dniach 29-30 maja br. w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie odbyły się uroczyste zbiórki w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne trzech funkcjonariuszy tutejszej komendy.

Ze służbą w szeregach Państwowej Straży Pożarnej pożegnali się:

mł. bryg. Maciej Karnacewicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego,

st. kpt. Zbigniew Marcinkowski – Zastępca Dowódcy JRG nr 3 w Biskupcu,

st. ogn. Dariusz Piotr Trzciński – Dowódca zastępu JRG nr 1 w Olsztynie.

W uroczystych zbiórkach udział wzięli: bryg. Sergiusz Dłuski p.o. Komendant Miejski PSP w Olsztynie, wyznaczeni przedstawiciele wydziałów, dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz przedstawiciele korpusu służby cywilnej komendy miejskiej.

Uroczyste zbiórki rozpoczęły się od złożenia meldunku  Komendantowi Miejskiemu PSP w Olsztynie, oraz odczytaniu przez bezpośrednich przełożonych przebiegu służby poszczególnych funkcjonariuszy.

Po wręczeniu decyzji o zwolnieniu ze służby p.o. Komendant Miejski PSP w Olsztynie - bryg. Sergiusz Dłuski, skierował do emerytów słowa podziękowania za zaangażowanie, nienaganną wieloletnią służbę oraz wzorową realizację codziennych zadań służbowych.

Dziękujemy za wieloletnią współpracę wszystkim Emerytom i życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz realizacji życiowych pasji.