W dniach od 4 maja br. do 11 maja br. funkcjonariusze pionu kontrolno-rozpoznawczego, operacyjnego, technicznego i JRG wraz z pracownikami poszczególnych nadleśnictw dokonali sprawdzenia punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

Powiat szczycieński obejmuje swym zasięgiem osiem nadleśnictw: Korpele, Jedwabno, Szczytno, Spychowo, Wielbark, Olsztyn, Strzałowo i Wipsowo. Sprawdzeniu poddano 67 naturalnych punktów czerpania wody zlokalizowanych przy jeziorach, rzekach i kanałach. Dodatkowo sprawdzono 25 nadziemnych hydrantów wody wskazanych w dokumentacji lasów państwowych. Ciekawostką jest, że w powiecie znajduje się podziemny zbiornik wody wybudowany w Nadleśnictwie Wielbark. Powyższe czynności przeprowadzono ze względu na panującą do niedawna suszę i ogłoszony III stopień zagrożenia pożarowego w lasach. W większosci akwenów stwierdzono znaczne obniżenia poziomów wody,, czego przyczyną są m.in. znikome opady deszczu, czy bezśnieżne zimy. Na wielką pochwałę zasługują wybudowane przez nadleśnictwa leśne drogi 

Następnym krokiem, który zostanie podjęty to sukcesywne  sprawdzenie możliwości podawania wody ze zbiorników naturalnych, angażując do tego pojazdy JRG i jednostek OSP.

 

 

Autor: mł.bryg. Zbigniew Stasiłojić

Zdjęcia: kpt. Paweł Kozłowski