Jak co roku 4 maja w całym kraju świętowany jest Dzień Strażaka.

Tegoroczne obchody Dnia Strażaka, ze względu na panujący w kraju stan epidemii i konieczność zachowania rygorów bezpieczeństwa, były inny niż zwykle. Uroczysty apel z okazji obchodów Dnia Strażaka odbył się na placu KP PSP w Szczytnie, a udział wzięli w nim: Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie st. bryg. Grzegorz Rybaczyk oraz pełniący tego dnia służbę strażacy, funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. Podczas apelu odczytane zostały decyzje i  rozkazy awansowe oraz decyzje o indywidualnych wyróżnieniach. Na zakończenie apelu Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie przekazał serdeczne życzenia wszystkim strażakom i ich rodzinom.

Z okazji Dnia Strażaka Komendant Główny PSP wyróżnił nagrodą asp. Mateusza Samsla, natomiast Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki nagrodził: st. asp. Jacka Dąbrowskiego i ogn. Lecha Mierzejewskiego. Ponadto Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie wyróżnił nagrodami funkcjonariuszy i pracowników naszej komendy.     

Odznaczeni i awansowani:

ZŁOTA ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

mł.bryg. Zbigniew Stasiłojć

SREBRNA ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

st.asp. Konrad Podpora

 

AWANSE W STOPNIU:

na stopień młodszego kapitana

asp. Grzegorz Bakuła

na  stopień aspiranta

mł. asp. Barbara Jastrzębska

mł. asp. Wojciech Kuchna

mł. asp. Łukasz Przybyłowski

na stopień starszego ogniomistrza

ogn. Rafał Głowacki

ogn. Krzysztof Ważny

na stopień ogniomistrza

mł. ogn. Marek Domurad

na stopień młodszego ogniomistrza

st. sekc. Piotr Alancewicz

st. sekc. Arkadiusz Górski

na stopień starszego sekcyjnego

sekc. Łukasz Łukaszewski

na stopień starszego strażaka

str. Sebastian Gajek

 

Opracował: kpt. Paweł Kozłowski

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Szczytnie