Tradycją ostródzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej są uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka i święta patrona – św. Floriana, które przypadają 4 maja. Każdego roku wraz z druhami ochotniczych straży pożarnych, przedstawicielami samorządów, służb i instytucji współpracujących, strażacy z ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP przeżywali te miłe i podniosłe chwile.

Tegoroczny Dzień Strażaka, ze względu na stan epidemii w kraju i konieczność zachowania rygorów bezpieczeństwa, był inny niż zwykle. Obchody odbyły się w obrębie jednostek ratowniczo-gaśniczych podczas zmiany służby, w których udział wzięli Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Ostrowski w Ostródzie i st. kpt. Rafał Napiórkowski Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w morąskiej JRG. Odczytane zostały decyzje i  rozkazy awansowe oraz decyzje o indywidualnych wyróżnieniach. Komendanci przekazali życzenia strażakom i ich rodzinom. Do naszej komendy spłynęły okolicznościowe adresy, za które serdecznie dziękujemy. 

Z okazji Dnia Strażaka Komendant Główny PSP wyróżnił nagrodą kpt. Łukasza Zaniewskiego, natomiast Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki nagrodził: asp. sztab. Janusza Markowskiego, st. asp. Piotra Homzę i st. ogn. Sławomira Mendykę. Ponadto ostródzki Komendant Powiatowy PSP wyróżnił nagrodami funkcjonariuszy i pracowników naszej komendy.     

Odznaczeni i awansowani:

 

SREBRNA ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

bryg. Adam Zaręba

asp. sztab. Mieczysław Świdczuk

 

BRĄZOWA ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

asp. Marcin Kucharek

ogn. Piotr Sowa

ogn. Szymon Skalny

AWANSE W STOPNIU:

 na stopień starszego brygadiera

bryg. Tomasz Ostrowski

na  stopień młodszego brygadiera

st. kpt. Katarzyna Wiśniewska

st. kpt. Marcin Wiśniewski

 na stopień starszego kapitana

 kpt. Rafał Napiórkowski

kpt. Grzegorz Różański

na stopień kapitana

mł. kpt. Łukasz Kowalski

mł. kpt. Mateusz Pawlaczyk

na stopień starszego aspiranta

 asp. Przemysław Żydaczek

asp. Marcin Kucharek

na stopień aspiranta

mł. asp. Arkadiusz Stępka

mł. asp. Marcin Rybiński

na stopień starszego ogniomistrza

ogn. Ernest Gamrat

ogn. Krzysztof Kucharek

na stopień ogniomistrza

mł. ogn. Zbigniew Czyżyk

mł. ogn. Arkadiusz Domeradzki

mł. ogn. Piotr Kłuba

mł. ogn. Grzegorz Kudła

mł. ogn. Wiesław Oryl

mł. ogn. Jarosław Stefaniak

na stopień młodszego ogniomistrza

st. sekc. Jan Hnitecki

st. sekc. Kamil Kopyczyński

st. sekc. Szymon Łabudziński

st. sekc. Radosław Marchlewicz

st. sekc. Grzegorz Żeberek

na stopień starszego sekcyjnego

sekc. Artur Barszcz

sekc. Sławomir Bruski

na stopień sekcyjnego

st. str. Monika Błażejowska

st. str. Marcin Karczewski

na stopień starszego strażaka

 str. Michał Chachuła

 

opracowanie: st. kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: st. str. Michał Chachuła, sekc. Damian Lorkowski