4 maja 2020 r. w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyły się uroczyste zbiórki z okazji Dnia Strażaka podczas których odczytano wyciągi z postanowień o przyznaniu odznaczeń, wyróżnień i awansów w stopniach służbowych.

W okolicznościowym wystąpieniu p.o. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski złożył życzenia strażakom i pracownikom cywilnym komendy oraz podziękował za zaangażowanie  na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu olsztyńskiego.

Wykaz awansów i odznaczeń:

1) Postanowieniem nr 2/OP/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Złotą Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali:

- bryg. w st.spocz. Jarosław Przybułowski

2) Postanowieniem nr 2/OP/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali:

- asp.sztab. Mariusz Dowgiałło JRG 3

3) Rozkazem Personalnym nr 384/kadr/20 z dnia 7 kwietnia 2020r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień młodszego brygadiera otrzymał:

- st. kpt. Łukasz Jasiński

4) Rozkazem Personalnym nr 382/kadr/20 z dnia 7 kwietnia 2020r. Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień starszego kapitana otrzymał:

- kpt. Zbigniew Marcinkowski, JRG 3
- kpt. Sebastian Dziadkiewicz. JRG 1

5) Rozkazem Personalnym nr 382/kadr/20 z dnia 7 kwietnia 2020r. Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień kapitana otrzymał:

- mł.kpt. Cezary Bolczak, JRG 2
- mł.kpt. Łukasz Jędrzejewski. JRG 2

6) Rozkazem Personalnym nr 387/kadr/20 z dnia 7 kwietnia 2020r. Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień młodszego kapitana otrzymał:

- asp. Mariusz Kałamarski, KM

7) Rozkazem Personalnym nr 1/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień aspiranta sztabowego otrzymał:

- st. asp. Robert Osenkowski. JRG 2

8) Rozkazem Personalnym nr 1/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień starszego aspiranta otrzymał:

- asp. Sebastian Połubiejko, JRG 1
- asp. Artur Serafin. JRG 1

9) Rozkazem Personalnym nr 1/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień aspiranta otrzymał:

- mł. asp. Adrian Baumann, JRG 3
- mł. asp. Radosław Krupa, KM
- mł.asp. Andrzej Malinowski, JRG 3
- mł. asp. Łukasz Matysiak, KM
- mł. asp. Tomasz Tylus, JRG 3 ,
- mł.asp. Przemysław Wąsiewski. JRG 1

10) Rozkazem Personalnym nr 11.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień starszego ogniomistrza otrzymał:

- ogn. Sławomir Grynko, JRG 2
- ogn. Przemysław Kamiński, JRG 2
- ogn. Leszek Kołakowski JRG 3
- ogn. Michał Końpa JRG 1
- ogn. Jarosław Kuczyński, JRG 2
- ogn. Przemysław Pawelec, JRG 1
- ogn. Arkadiusz Plezia, JRG 2
- ogn. Adam Witek. JRG 3

11) Rozkazem Personalnym nr 11.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej stopień ogniomistrza otrzymał:

- mł. ogn. Waldemar Brzeziński, JRG 3
- mł. ogn. Michał Gąsiorek JRG 2
- mł.ogn. Marek Kalinowski, KM
- mł. ogn. Wojciech Kłodawski, JRG 1
- mł. ogn. Łukasz Kurowski, KM
- mł. ogn. Maciej Moszczyński, JRG 3
- mł. ogn. Grzegorz Nowak, JRG 3
- mł. ogn. Adam Pietruszka, JRG 1
- mł. ogn. Jacek Zygiel, JRG 2
- mł. ogn. Arkadiusz Żebrowski, JRG 3

12) Rozkazem Personalnym nr 11.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej stopień młodszego ogniomistrza otrzymał:

- st. sekc. Sebastian Baumann, JRG 1
- st. sekc. Damian Burdyn, JRG 3
- st. sekc. Łukasz Fijałkowski, JRG 1
- st. sekc. Paweł Gabiec, JRG 3
- st. sekc. Jan Gabryś, JRG 1
- st. sekc. Marek Gniadek, JRG 1
- st. sekc. Paweł Greifenberg, JRG 1
- st. sekc. Franciszek Jabłoński, JRG 1
- st. sekc. Dawid Lorkowski, JRG 1
- st. sekc. Marcin Majewski, JRG 3
- st. sekc. Wojciech Prusiński, JRG 1
- st. sekc. Piotr Rutkowski, KM
- st. sekc. Michał Sadowski, JRG 2
- st. sekc. Radosław Sokołowski, JRG 2
- st.sekc. Paweł Wołoszyn. JRG 1

13) Rozkazem Personalnym nr 13.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej stopień sekcyjnego otrzymał:

- st.str. Dawid Kobyliński, JRG 1
- st.str. Błażej Sławiński, JRG 1
- st.str. Kacper Witkowski, KM
- st.str. Michał Zglinicki. JRG 1

14) Rozkazami Personalnymi nr 4-18.2020 z dnia 22 kwietnia 2020r. Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, stopień starszego strażaka otrzymał:
- str. Mateusz Banaszek, JRG 1
- str. Kamil Brokos, JRG 1
- str. Paweł Dąbrowski, JRG 1
- str. Marek Hajduk, JRG 1
- str. Tomasz Jackiewicz, JRG 1
- str. Michał Kopeć, JRG 1
- str. Przemysław Koszela, JRG 1
- str. Dawid Kowalczyk JRG 1
- str. Mateusz Kuzia, JRG 3
- str. Mateusz Załęski, JRG 1
- str. Tomasz Pisarski, JRG 1
- str. Mateusz Przytuła, JRG 1
- str. Anna Raczkowska, KM
- str. Krystian Sęk, JRG 1
- str. Paweł Surożyński. JRG 1

15) Decyzją 616-14-16/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. Komendanta Głównego PSP nagrodą pieniężną wyróżniony został:

- st.kpt. Zbigniew Marcinkowski, JRG 3

16) Decyzją WK.125.7.2.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nagrodami pieniężnymi wyróżnieni zostali:

- mł.bryg. Łukasz Jasiński, KM
- st.ogn. Karol Król, JRG 1
- st.asp. Dariusz Trzciński, JRG 2
- asp. Robert Semeniuk. JRG 3

20) Podziękowania za ofiarną służbę i serdeczne życzenia strażacy KM PSP w Olsztynie otrzymali również od:

- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy,
- MSWiA - Mariusza Kamińskiego,
- Komendanta Głównego PSP - nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka,
- Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego,
- Prezydenta Olsztyna – Piotra Grzymowicza,
- Starosty Olsztyńskiego - Andrzeja Abako,
- Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie insp. Piotra Zabuskiego.

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Jasiński, bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: mł. kpt. Mariusz Kałamarski, mł. asp. Michał Pawlus