W powiecie iławskim trwają wzmożone działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się epidemii koronoawirusa.

Jednostki ochotniczych straży pożarnych powiatu prowadzą cykliczną akcję polegającą na przekazywaniu komunikatów poprzez urządzenia nagłaśniające w pojazdach pożarniczych informując o konieczności pozostania w dom i zasadach bezpieczeństwa.

W miniony czwartek strażacy iławskiej JRG po raz kolejny, tym razem w miejscowości Lubawa, przygotowali na bazie namiotu pneumatycznego punkt poboru próbek. Zadania strażaków polegały na rozstawieniu namiotu oraz po zakończeniu czynności inspekcji sanitarnej jego dekontaminacji, odkażeniu i przygotowaniu do dalszego użytkowania. W sobotę takie działania podjęte zostaną w miejscowości Rumienica.

W gminie Lubawa strażacy rozpoczęli akcję dystrybucji maseczek ochronnych wśród mieszkańców. Strażacy zabezpieczeni w środki ochrony osobistej umieszczają odpowiednią liczbę maseczek w skrzynkach pocztowych przy danej posesji, zawieszają na ogrodzeniach lub pozostawiają przed wejściem do budynków, tak aby wykluczyć kontakt z mieszkańcami.

Jako pierwsze  do pracy przystąpiły jednostki OSP Kazanice i Rożental, a jednostki z Targowiska i Rakowic dostarczają maseczki dzisiaj. Kolejne partie masek dostarczane sukcesywnie do jednostek OSP przekazane zostaną mieszkańcom gminy po świętach.

  .

Opracował: st. kpt. Krzysztof Rutkowski

Zdjęcia: KP PSP w Iławie