20 marca 2020 roku podczas zmiany służby w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi rozpoczęła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania nowo przyjętego strażaka.

Uroczystą zbiórkę rozpoczął dowódca jednostki ratowniczo–gaśniczej st. kpt. Andrzej Jabłoński składając meldunek Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi bryg. Wojciechowi Szczepanikowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. W obecności funkcjonariuszy komendy ślubowanie złożył str. Mateusz Jaworowski, ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi bryg. Wojciech Szczepanik. Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym każdego funkcjonariusza. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

 

Opracowanie: kpt. Michał Herman

Zdjęcia: mł. ogn. Sebastian Skałuba