19 marca 2020 roku w KP PSP w Kętrzynie odbyło się ślubowanie nowego strażaka.

Komendant Powiatowy PSP bryg. Krzysztof Grabias przyjął  ślubowanie strażaka Karola Kuriaty, który rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Uroczystość poprowadził Zastępca Dowódcy JRG w Kętrzynie mł. kpt. Paweł Wiśniewski.Strażak składał ślubowanie według następującej roty:„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.” Już niedługo strażak uda się na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak do jednego z Ośrodków Szkolenia PSP.

Opracowanie: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Kętrzynie

Zdjęcia: Joanna Siwek, KP PSP w Kętrzynie