Funkcjonariusze komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie od 10 marca 2020 roku prowadzą w wyznaczonych punktach kontrolnych na przejściach granicznych działania wspomagające inne służby i instytucje.

Strażacy dokonywali pomiaru temperatury u osób podróżujących, które wjeżdżały na obszar RP. Na terenie powiatu braniewskiego działania takie realizowane były na dwóch przejściach granicznych. Braniewscy strażacy dokonywali kontroli na przejściu w Gronowie natomiast strażacy z komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu realizowali zadania na przejściu drogowym w Grzechotkach. Po zamknięciu przejścia granicznego w Gronowie braniewscy strażacy PSP przejęli zadania kontrolne w zakresie pomiaru temperatury na przejściu granicznym w Grzechotkach. Funkcjonariusze KP PSP w Braniewie wspierani są przez strażaków z innych jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa. W realizowanych działaniach strażacy wykorzystali pneumatyczne namioty ratownicze, które wchodzą w skład pakietów zabezpieczenia logistycznego.

13 marcia 2020 roku Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Olsztynie bryg. Przemysław Lech dokonał wizytacji przejść granicznych w Grzechotkach i Gronowie obserwując przebieg i realizację zadań służbowych przez strażaków PSP dokonujących pomiaru temperatury u osób wjeżdżających na teren RP.

Również Starosta Braniewski Karol Motyka obecny był na przejściu granicznym w Gronowie, gdzie w asyście komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniewa Januszko zapoznał się z bieżącą sytuacją i działaniami realizowanymi przez strażaków PSP.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie