29 lutego 2020 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im.ks.Jana Twardowskiego w Szkotowie odbyła się uroczystość ślubowania nowo utworzonej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Szkotowo.

Po odegraniu hymnu państwowego oraz przywitaniu gości nastąpiła część oficjalna, podczas której członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej złożyli ślubowanie.

„ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.”

Po odczytaniu przez bryg.Krzysztofa Mierzejewskiego honorowej treści ślubowania i złożeniu przysięgi nastąpiła ceremonia pasowania strażaków MDP, w której udział wzięli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Waldemar Szymański, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego - dh Jacek Jankowski, Komendant Gminny ZOSP RP w Nidzicy  oraz Wójt Gminy Kozłowo - Marek Wolszczak.

Członkowie MDP otrzymali legitymacje, koszulki i emblematy symbolizujące przynależność członkowską.

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się pokaz umiejętności udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu druhów MDP Szkotowo, którzy zaprezentowali etapy postępowania z poszkodowanym, czyli badanie urazowe, przebieg resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zaopatrzenie na noszach. Życzymy młodym strażakom dalszego rozwijania umiejętności oraz zaangażowania w wykonywaniu funkcji strażaka.

Informacja: asp.sztab.Andrzej Osowski

Zdjęcia: Piotr Sowiński