28 lutego 2020 roku Komendant Powiatowy PSP bryg. Krzysztof Mierzejewski przyjął  ślubowanie strażaka Kamila Zamielskiego, który rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy. Uroczystość poprowadził p.o. Dowódcy JRG w Nidzicy st.kpt. Dariusz Jankowski w obecności zmian służbowych.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o PSP, każdy strażak Państwowej Straży Pożarnej ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej strażak składa ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

Wkrótce str.Kamil Zamielski rozpocznie szkolenie podstawowe w zawodzie "strażak" w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Kurs potrwa około 6 miesięcy (2 marca-26 września) i podzielony będzie na 3 bloki programowe (zajęcia w SP PSP Bydgoszcz w okresie marzec-kwiecień, praktyki w KP PSP w Nidzicy (maj-lipiec), zajęcia w SP PSP w Bydgoszczy (sierpień-wrzesień). Po przeszkoleniu rozpocznie służbę w nidzickiej JRG na stanowisku stażysty-ratownika.

informacja oraz zdjęcia: asp.sztab.Andrzej Osowski