W dniu 13 lutego 2020 roku w siedzibie KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie podsumowujące działalność komendy za rok 2019.

Naszą naradę uświetnili swoją obecnością znamienici goście: Senator RP - Pani Bogusława Orzechowska, zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Michał Kamieniecki, wicestarosta powiatu nowomiejskiego Pan Jerzy Czapliński, I zastępca Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Mirosław Mozarczyk, wójt gminy Nowe Miasto Lubawskie Pan Tomasz Waruszewski, wójt gminy Biskupiec Pan Arkadiusz Dobek, zastępca burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Pan Damian Artuszewski, zastępca wójt gminy Kurzętnik Pan Adam Zapałowski, wójt gminy Grodziczno reprezentował Pan Krzysztof Kamiński. Oprócz pracowników i funkcjonariuszy pełniących, na co dzień służbę w tutejszej komendzie, tradycyjnie na podsumowaniu rocznym pojawiło się liczne grono członków koła emerytów PSP działającego przy komendzie.

Narada podsumowująca 2019r. odbyła się w sali narad budynku Komendy Powiatowej PSP. W trakcie narady komendant powiatowy PSP bryg. Jacek Auda przedstawił funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu nowomiejskiego w 2019 roku, działania szkoleniowe, zadania inwestycyjne i zakupy sprzętowe, jakie udało się zrealizować w 2019 roku oraz zamierzenia i zadania do realizacji na rok 2020. W ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 531 zdarzenia. Spotkanie było również okazją do podsumowania współpracy KP PSP z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, innymi służbami oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Narada roczna to świetny czas na wyróżnienie bohaterskich strażaków OSP Bratian. Pan Starosta i Komendant Powiatowy w asyście Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego wręczyli  druhom Marcin Kamiński oraz Andrzej Świątkowski listy gratulacyjne. Przypomnijmy w dniu 27 września 2019 r. w czasie wolnym  druhowie OSP Bratian uratowali człowieka z pojazdu, który wpadł do rzeki Wel. Bohaterska postawa ratowników OSP została nagrodzona gromkimi brawami od wszystkich zgromadzonych. Ponadto Pan Starosta wręczy okolicznościowy list naszemu “najmłodszemu emerytowi” asp. sztab Tomaszowi Wielgosińskiemu, który w ostatnim czasie przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Opracował: st. kpt. Krzysztof Szałkowski – KP PSP Nowe Miasto Lubawskie
Zdjęcia:  sekc. Michał Szulwic - KP PSP  Nowe Miasto Lubawskie