12 lutego 2020 r. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie odwiedziły dwie klasy mundurowe z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie. Głównym celem wizyty było poznanie warunków pracy i służby strażaka. 

Podczas spotkania młodzież mogła zapoznać się ze sprzętem jakim dysponuje tutejsza Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza. Młodzi mundurowi odwiedzili również Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego gdzie dyżurny omówił specyfikę swojej pracy. Prowadzący spotkanie przedstawił warunki prowadzonych naborów do jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i zachęcał do wstąpienia w nasze szeregi. Nieodłącznym punktem każdego takiego spotkania jest oczywiście pogadanka na temat zasad bezpiecznej ewakuacji oraz przybliżenie tematyki różnych kampanii społecznych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną. Odwiedziny zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Opracowanie: st. asp. T. Grunwald zdj. st. kpt. I. Lalak, P. Wysocki