12 lutego 2020 roku w siedzibie lidzbarskiej straży pożarnej odbyła się uroczysta narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu lidzbarskiego w roku 2019.

Tradycyjnie już jak co roku swoją obecnością zaszczycili między innymi st. bryg. Michał Kamieniecki – Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP, Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski,  Jarosław Kogut – Wicestarosta Lidzbarski, Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Ireneusz Popiel – Burmistrz Ornety, Andrzej Mazur – Wójt Gminy Lubomino, Wiesław Tkaczuk – Wójt Gminy Kiwity, Fabian Andrukajtis – Wójt Gminy Lidzbark Warmiński, Piotr Matusik – Nadleśniczy Nadleśnictwa Orneta, Aleksander Sawczuk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wichrowo, Wiesław Oziewicz – Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bartoszyce, podinsp. Piotr Koszczał – Komendant Powiatowy Policji, Komendanci Gminni, Prezesi jednostek OSP oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni.

W obszernym wystąpieniu w oparciu o prezentację multimedialną  Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim bryg. Rafał Szymukowicz oraz Zastępca Komendanta mł. bryg. Cezary Kalinowski podsumowali działalność lidzbarskiej komendy w zakresie działalności ratowniczo-gaśniczej, a także rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu w roku 2019 oraz wskazali główne zadania przyjęte do realizacji na rok 2020. Na podstawie strażackich statystyk wynika, że w roku 2019 znacząco spadła ilość pożarów natomiast odnotowano wzrost zdarzeń określanych jako miejscowe zagrożenia. Zwiększona ilość interwencji związana jest głównie z załamaniami pogody, które nie omijały naszego powiatu. Ogólnie strażacy odnotowali 649 zdarzeń. To był dobry rok jeżeli chodzi o pozyskiwanie funduszy na zakup sprzętu do jednostek. Udało się zakupić i pozyskać łącznie 4 nowe pojazdy. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN i lekki samochód operacyjny Renault Megane trafiły do lidzbarskiej straży. OSP Orneta pozyskała ciężki samochód gaśniczy na podwoziu SCANIA, a OSP Kwity otrzymały samochód gaśniczy na podwoziu Renault. To jedne z ważniejszych zakupów, które znacząco wpływają na wzrost potencjału ratowniczego w powiecie lidzbarskim. Należy również wspomnieć o prewencji społecznej. W szczególności o otwartej pod koniec roku Sali edukacyjnej, w której zajęcia prowadzą strażacy dla najmłodszych, ucząc poprzez zabawę.

Komendant powiatowy bryg. Rafał Szymukowicz podziękował całej załodze lidzbarskich strażaków nie tylko za realizację i prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych ale także za wkład pracy w poprawę warunków lokalowych. Słowa podziękowania skierował do strażaków – ochotników za wspólnie prowadzone akcje ratowniczo – gaśnicze. Jednostki OSP naszego powiatu bardzo aktywnie, a co najważniejsze z coraz większym profesjonalizmem i sprawniejszym sprzętem wspierają działania strażaków PSP. Na zakończenie narady Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Michał Kamieniecki również podziękował za zaangażowanie i podkreślił istotę współpracy strażaków zawodowych z ochotnikami. Do podziękowań dołączyli się również przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych.

Tekst: mł.kpt. Damian Stankiewicz

Zdjęcia: mł.kpt.Piotr Fliciński