6 lutego 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w roku 2019.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. Krzysztof Mierzejewski, który przywitał przybyły gości, a następnie krótko omówił i scharakteryzował zadania i cele realizowane przez komendę.

W dalszej części spotkania bryg. Marek Augustynowicz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy oraz asp. sztab. Andrzej Osowski Kierownik Sekcji w Wydziale Operacyjnym przedstawili prezentację zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu nidzickiego realizowanych w ciągu roku przez funkcjonariuszy komendy.

Zgodnie z tendencją występującą w województwie w 2019 roku nastąpił spadek ilości zdarzeń o około 10% w stosunku do roku poprzedniego. Pomimo ogólnych spadków statystycznych odnotowano nieznaczny wzrost liczby osób rannych w większości podczas wypadków komunikacyjnych.

Wpływ na istniejącą statystykę miały charakterystyczne warunki atmosferyczne oraz zauważalne efekty prewencji społecznej w postaci rosnącej świadomości na temat przeciwdziałania zagrożeniom.

W minionym roku szczególny nacisk w funkcjonowaniu komendy położono na zagadnienia operacyjno-szkoleniowe związane z organizacją szkoleń i ćwiczeń oraz współdziałaniem z jednostkami OSP oraz instytucjami wspomagającymi.

Ważnym aspektem funkcjonowania komendy było uzyskane wsparcie finansowe, które pozwoliło zrealizować szereg istotnych przedsięwzięć.

Dzięki wsparciu finansowemu Komendy Głównej PSP oraz lokalnych samorządów komenda wzbogaciła się o samochód operacyjny marki Renault Megane. Ponadto strażacy otrzymali w użyczenie z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie nowy pojazd typu "quad".

Komenda otrzymała także istotne wsparcie rzeczowe ze strony komendy wojewódzkiej w postaci sprzętu łączności, sprzętu i wyposażenia technicznego, indywidualnego wyposażenia ochronnego oraz sorbentów do pochłaniania substancji ropopochodnych.

Podsumowując miniony rok należy również wspomnieć o wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu wojewody, rezerw celowych oraz z Ustawy Modernizacyjnej. Pozyskane środki pozwoliły na wykonanie wielu prac remontowych niezbędnych do utworzenia sali edukacyjnej oraz remontów w łazienkach podziału bojowego, pomieszczeniach kuchennych, siłowni i serwerowni.

Zakupiono także dodatkowe wyposażenie jak sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, sprzęt łączności radiowej, sprzęt nagłośnieniowy i fotograficzny, odzież i wyposażenie do ratownictwa wodnego i inny sprzęt do wyposażenia Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej "Nidzica".

Ważnym aspektem w poprawie wyposażnia jednostek ochrony przeciwpożarowej były uzyskiwane dotacje MSWiA w łącznej kwocie około 130 tys. złotych, które pozwoliły na podniesienie potencjału ratowniczego OSP oraz zaspokoiły część potrzeb związanych z wyposażeniem jednostek.

Podsumowując miniony rok bryg. Krzysztof Mierzejewski podziękował za współpracę podczas zdarzeń ochotniczym strażom pożarnym, służbom współdziałającym oraz przedstawicielom lokalnych samorządów.
W odprawie uczestniczył Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkie PSP w Olsztynie st. bryg.Robert Fliciński.

W spotkaniu udział wzięli również Starosta Nidzicki Marcin Paliński, Wicestarosta Nidzicki Paweł Przybyłek, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Nidzickiego Zbigniew Słupski, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, Wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak, Wójt Gminy Janowiec Kościelny Piotr Rakoczy, Kapelan Wojewódzki Strażaków ks. prałat Andrzej Bawirsz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nidzica Grzegorz Tarkowski, Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy podinsp. Jarosław Wiśniewski, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Anna Osłowska, Prezes Zarządu Oddział Powiatowego ZOSP RP dh Waldemar Szymański, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Tomasz Korzeniowski, komendanci gminni OSP oraz pracownicy komendy i zaproszeni goście. Informacja: asp.sztab.Andrzej Osowski

Zdjęcia: asp.Piotr Zakrzewski