31 stycznia 2020r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi odbyła się uroczysta zmiana służby związana z przeniesieniem Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi st. kpt. mgr. inż. Kamila Pawlukanis do dalszego pełnienia służby w KP PSP w Węgorzewie.

Od 1 lutego 2020r. st. kpt. Kamila Pawlukanis, pełni obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie. Podczas uroczystej zmiany służby, w której uczestniczyli Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi bryg. mgr inż. Wojciech Szczepanik, funkcjonariusze i pracownicy KSC systemu codziennego oraz strażacy systemu zmianowego, złożone zostały gratulacje objęcia tak zaszczytnego stanowiska oraz podziękowania za dotychczasową wspólną służbę.

st. kpt. Kamil Pawlukanis służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w roku 2002 jako kadet Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Po jej ukończeniu w roku 2004 służył w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy na stanowisku dowódcy zastępu. W trakcie służby ukończył w roku 2008 niestacjonarne studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej na Wydziale IBP SGSP w Warszawie – uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, prowadzone na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB Politechniki Warszawskiej. W tym samym roku został awansowany na stanowisko zastępcy dyżurnego operacyjnego, a w roku następnym na dyżurnego operacyjnego MSK KM PSP m. st. Warszawy. W 2010 roku ukończył niestacjonarne studia II stopnia – uzyskując tytuł magistra. 1 grudnia 2010 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi na stanowisku starszego specjalisty ds. operacyjnych. W 2011 roku awansował na naczelnika wydziału operacyjnego. Z dniem 1 czerwca 2013 roku został powołany przez Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Gołdapi. Dodatkowo posiada wiele kursów i szkoleń doskonalących, m.in.: szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego, pierwszy stopień płetwonurka  KDP/CMAS (P1) oraz patent sternika motorowodnego.

 Życzymy powodzenia i samych sukcesów na nowym stanowisku.

 

Opracowanie: kpt. Michał Herman

Zdjęcia st. str. Mateusz Dyniszuk