4 lutego br. o godz. 10: 00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarne w Iławie odbyła się coroczna narada podsumowująca działalność tut. komendy w roku 2019.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st. bryg. Michał Kamieniecki, Starosta Iławski Bartosz Bielawski, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu oraz szefowie zaprzyjaźnionych służb i instytucji współpracujących, na co dzień z Komendą Powiatową PSP w Iławie. W odprawie wzięli udział również funkcjonariusze i pracownicy iławskiej straży pożarnej.

Po przywitaniu gości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski podsumował stan bezpieczeństwa powiatu, omówił działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przybliżył najważniejsze zadania zrealizowane w minionym roku. Zwracając szczególną uwagę na współpracę i dofinansowania, jakie w minionym roku udało się pozyskać dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu iławskiego

W roku 2019 na terenie powiatu iławskiego odnotowano 1002 zdarzenia, w stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost o 34 zdarzenia. W rozbiciu na rodzaj zdarzeń liczba interwencji prezentuje się następująco:

  • Pożary – 316
  • Miejscowe zagrożenia – 554
  • Alarmy fałszywe – 142

Szefowie Państwowej Straży Pożarnej szczególną uwagę zwracają na jak najszybsze docieranie ze skuteczną pomocą do jak największej ilości zdarzeń niebezpiecznych. Iławscy strażacy docierają w czasie krótszym, niż 15 minut do ponad 92% przypadków na terenie całego powiatu.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Komendant Wojewódzki, aby sprawnie i skutecznie prowadzić działania ratowniczo - gaśnicze strażacy muszą być wyposażeni w najlepszy sprzęt?

Główny nacisk położony jest na zwiększenie bezpieczeństwa strażaków, m.in. poprzez wyposażanie ich w coraz lepsze sprzęt ochronny, w tym w szczególności ubrania specjalne, w które iławscy strażacy zostali częściowo wyposażeni w ubiegłym. Iławska komenda w roku ubiegłym otrzymała używany ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy, pompę pływającą oraz co należy podkreślić, jako druga komenda w województwie poszczycić się może defibrylatorem AED, który jako ogólnie dostępny dla mieszkańców zawisł na ścianie frontowej. Jednak jednym z najważniejszych projektów zrealizowanych dzięki funduszowi wsparcia i kwoty 100 000 zł zebranej wśród samorządów w minionym roku była całkowita przebudowa systemu łączności radiowej. Całkowicie nowy system obejmuje obecnie teren całego powiatu, co przekłada się na skuteczność działań ratowniczych. Dwie jednostki krajowego systemu OSP Susz i Zalewo wyposażone zostały w nowe średnie samochody ratowniczo – gaśnicze.

Brygadier Wlazłowski przedstawił również szereg potrzeb i planów na kolejne lata akcentując w szczególności konieczność dalszej wymiany wyeksploatowanych pojazdów i sprzętu oraz jako priorytetowy punkt przeprowadzenie termomodernizacji całego obiektu iławskiej strażnicy.

Opracował/Zdjęcia: st. kpt. Krzysztof Rutkowski – KP PSP w Iławie