W związku z rozpoczynającymi się 20 stycznia br. feriami zimowymi na terenie powiatu olsztyńskiego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności zorganizował siódmą edycję prelekcji dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu powiatu olsztyńskiego pod hasłem „Bezpieczne ferie”.

Jak wiadomo zimowy wypoczynek kojarzy się z aktywnym wypoczynkiem nad zamarzniętymi akwenami, poprzez m.in. jazdę na łyżwach. Niesie to ze sobą ryzyko zarwania pokrywy lodowej pod ciężarem ciała. Po raz kolejny strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Olsztyna czynnie brali udział w spotkaniu z młodzieżą. W tym roku zorganizowane zostały cztery spotkania: 14 stycznia w Zalesiu nad jeziorem Orzyc w gminie Barczewo, 15 stycznia w Rukławkach nad jeziorem Dadaj w gminie Biskupiec, 16 stycznia w Swobodnej nad jeziorem Limajno w gminie Dobre Miasto oraz 17 stycznia 
w Olsztynku nad jeziorem Jemiołowo.

W ramach akcji strażacy przeprowadzili pokaz z zakresu działań na obszarach wodnych. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu zaprezentowali swoje umiejętności podczas ratowania osób znajdujących się w wodzie lub pod wodą, polegający na dotarciu do niej, bezpiecznej ewakuacji na brzeg oraz przy współudziale z Zespołem Ratownictwa Medycznego udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie przedstawili uczniom oraz nauczycielem zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą jak i akwenem zalodzonym w razie zauważenia osób potrzebujących pomocy. Ostatnim elementem spotkania było zaprezentowanie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodów ratowniczo – gaśniczych.

            W pokazach udział brali strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Olsztynie, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Olsztynie, strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gasniczej nr 3 w Biskupcu oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie i Dobrym Mieście.

 

Opracował: kpt. Adam Rybicki

Dodatkowe informacje: Bezpieczne ferie 2020. Festyn edukacyjny w Swobodnej nad jeź. Limajno

Zdjęcia: st. sekc. Radosław Sokołowski, UMiG w Biskupcu