15 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami służb mundurowych, tematem spotkania było szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Pana Ryszarda Krzemieniewskiego, lokalnego animatora kultury. Strażacy przypomnieli o bezpiecznym zachowaniu podczas ferii oraz zaprezentowali sprzęt jakim dysponują. Zgromadzone dzieci słuchały z wielkim zainteresowaniem, zadawały wiele pytań. Celem spotkania było propagowanie bezpieczeństwa oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu. Wspólne spotkanie przedstawicieli wszystkich służb mundurowych niewątpliwie podniosło atrakcyjność spotkania. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne oraz gadżety  o tematyce bezpieczeństwa.  

Opracował: st. kpt. Krzysztof Szałkowski – KP PSP Nowe Miasto Lubawskie
Zdjęcia:  Alina Laskowska – Gazeta Nowomiejska