17 stycznia 2020 r. pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Węgorzewie podsumowali swoją działalność za rok 2019. 

Rok pracy podsumował Komendant Powiatowy PSP w Węgorzewie – bryg. Paweł Mickiewicz oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie st. kpt. Ireneusz Lalak. W porównaniu z rokiem 2018 nastąpił wzrost liczby zdarzeń o 31. Liczba pożarów wzrosła o 33, zanotowano spadek miejscowych zagrożeń o 23 i wzrost alarmów fałszywych o 15. W formie prezentacji multimedialnej przedstawiono szeroki zakres zadań zrealizowanych przez poszczególne komórki komendy. Dwoma kluczowymi projektami, które udało się zrealizować w minionym roku było na pewno: oddanie do użytku Sali Edukacyjnej oraz przejście na ogrzewanie gazowe. Mówiono także o zadaniach stojących przed strażakami w roku 2020. Po obejrzeniu prezentacji głos zabrał Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski, który podziękował pracownikom węgorzewskiej komendy za wkład pracy w funkcjonowanie tutejszej komendy. Następnie głos zabierali zaproszeni goście gratulując węgorzewskim strażakom wysokiego poziomu wyszkolenia, poświęcenia i zaangażowania podczas działań ratowniczo – gaśniczych życząc jednocześnie aby niedawno rozpoczęty rok nie był gorszy od poprzedniego.

W naradzie oprócz pracowników komendy uczestniczyli:

 • Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu Węgorzewskiego – Halina Faj
 • Starosta Powiatu Węgorzewskiego – Marzenna Supranowicz
 • Przewodnicząca Rady Miejskiej w Węgorzewie – Aleksandra Kiełczewska
 • Burmistrz Węgorzewa – Krzysztof Kołaszewski
 • Wójt gminy Budry -  Józef Markiewicz
 • Wójt Gminy Pozezdrze – Bohdan Mohyła
 • Dowódca 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie -  ppłk. Arkadiusz Rożnowski
 • Komendant Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie - por. Piotr Tylicki
 • Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie – nadkom. Marcin Karmowski 
 • Komendant Wojskowej Straży Pożarnej mł. chor. Krzysztof Puczydłowski
 • Komendant Straży Miejskiej w Węgorzewie - Mirosław Staszewski.
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w  Węgorzewie – Dh. Rafał Zakrzewski.                                                                                                               Opracowanie: st. asp. T. Grunwald