10 stycznia 2020 roku punktualnie o godzinie 810 odbyła się uroczystość ślubowania strażaka Łukasza Przygody, który rozpoczął służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie na Sztandar przyjął Komendant Powiatowy PSP. bryg. Piotr Wlazłowski, a uroczysty apel prowadził Dowódca JRG st. kpt. Kamil Szczech. W apelu uczestniczyli strażacy zmian służbowych oraz funkcjonariusze i pracownicy komendy.

Uroczyste ślubowanie to bardzo podniosła chwila w życiu każdego strażaka, a słowa przysięgi o treści:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

sprawiają, że młodzi adepci pożarnictwa otrzymują zastrzyk zapału i energii do wykonywania zawodu cieszącego się od lat prestiżem i wysokim uznaniem społeczeństwa.

Opracował: st. kpt. Krzysztof Rutkowski,
Zdjęcia: KP PSP w Iławie