Wzorem lat ubiegłych węgorzewscy strażacy odwiedzili wszystkie placówki szkolne powiatu węgorzewskiego.

Głównym powodem tych odwiedzin były strażackie kalendarze wydane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej na 2020 rok, które strażacy wręczali podczas rad pedagogicznych i spotkań z uczniami. W trakcie tych spotkań strażacy także przekazywali informacje dotyczące trwającej kampanii społecznej “Czujka na straży twego bezpieczeństwa”, poruszano również tematykę bezpiecznej ewakuacji oraz zasad bezpiecznego wypoczynku w czasie zbliżających się ferii zimowych. Podczas każdego spotkania grono pedagogiczne informowane było o licznych konkursach organizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Z treścią regulaminów tych konkursów można  zapoznać się odwiedzając stronę internetową www.straz.gov.pl. Strażacy zachęcali także do wzięcia udziału w zajęciach  w sali edukacyjnej powstałej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie.

Opracowanie: st. asp. T. Grunwald