2.01.2019 r. podczas zmiany służby jednostki ratowniczo-gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Nidzicy odbyło się wręczenie decyzji o przyznaniu nagrody Komendanta Głównego PSP st.kpt.Dariuszowi Jankowskiemu pełniącemu nieetatową funkcję Zastępcy dowódcy Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej "Nidzica". Wyróżnienie wręczył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy bryg.Marek Augustynowicz. 

W ten sposób wyróżniony został wkład i zaangażowanie w  budowę i rozwijanie gotowości operacyjnej nidzickiej grupy. SGPR "Nidzica" wchodząca w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego utworzona została na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nidzicy. Grupa funkcjonuje od 2015 roku. Powstała w miejsce Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego "Żuraw" opierającej się na jednostkach z komend w Nidzicy, Olsztynie i Ostródzie. Utworzenie nowej grupy na bazie niewielkiej nidzickiej jednostki związane było z pozyskaniem niezbędnego sprzętu oraz przeszkolenia specjalistycznego ratowników na kursach organizowanych w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu podlegającemu SA PSP w Krakowie. Budowa grupy od podstaw związana była z licznymi wyjazdami szkoleniowymi oraz organizacją i udziałem w licznych ćwiczeniach i zajęciach warsztatowych. Serdecznie gratulujemy!

Informacja: asp.sztab.Andrzej Osowski - oficer prasowy KP PSP w Nidzicy

Zdjęcia: asp.sztab.Andrzej Osowski