23 grudnia 2019r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Olsztynie zorganizowano uroczystą zmianę służby, połączoną z wręczeniem czterem strażakom komendy decyzji o przyznaniu nagród pieniężnych. 

Nagrodami, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak, za wysoki poziom wiedzy specjalistycznej oraz realizowanie zadań związanych z udziałem w specjalistycznej grupie ratowniczej, wyróżnił:

st. kpt. Krzysztofa KUROWSKIEGO - zastępcę dowódcy JRG w JRG1 w Olsztynie – SGRCh,

st.asp. Andrzeja HATŁASA - dowódcę sekcji w JRG1 w Olsztynie - SGRCh,

asp. Rafała RYBICKIEGO - dowódcę sekcji w JRG1 w Olsztynie – SGRCh,

ogn. Bartłomieja KŁUJSZO - starszego ratownika w JRG1 w Olsztynie – SGRW.

Decyzje o przyznaniu nagród pieniężnych wręczył st.bryg. Michał Kamieniecki Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w asyście st.bryg. Andrzeja Górzyńskiego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. W uroczystej zmianie służby wziął udział Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski.  

 

Tekst na podstawie wypisu z decyzji personalnych i zdjęcia:  bryg. Sławomir Filipowicz