W dniu 6 grudnia 2019r. o godzinie 10.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim odbyła się uroczystość przekazania samochodu operacyjnego Renault Megane GrandCoupe oraz otwarcia sali edukacyjnej.

Przekazania samochodu dokonał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st. bryg. Bogdan Wierzchowski przy udziale Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Pana Jacka Wiśniewskiego oraz Wójta Gminy Lubomino Pana Andrzeja Mazura. Samochód wartości 70 tys. zł został zakupiony ze środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, przekazywane przez zakłady ubezpieczeniowe, otrzymanych z Komendy Głównej PSP. Ponadto wsparcia finansowego udzieliły Gmina Lubomino oraz Gmina Miejska Lidzbark Warmiński. Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim przekazało tutejszej jednostce 120 litrów środka odtłuszczającego Sintan, przeznaczonego do działań w zakresie chemiczno-ekologicznym. Zakupiony sprzęt poświecił ks. Jerzy Rożentalski – dziekan Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Po uroczystej zbiórce zaproszeni goście przenieśli się do sali edukacyjnej znajdującej się na piętrze lidzbarskiej komendy. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pan Jarosław Babalski, wicestarosta lidzbarski Pan Jarosław Kogut, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st. bryg. Bogdan Wierzchowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim bryg. Rafał Szymukowicz oraz uczennica II klasy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim. Sala edukacyjna została sfinansowana ze środków Komendanta Głównego PSP, środków własnych  KP PSP w Lidzbarku Warmińskim oraz dzięki ofiarności lokalnych firm Polmlek i Rossoplast. Bardzo wiele pracy w powstanie sali edukacyjnej włożyli lidzbarscy strażacy. Głównym celem całego przedsięwzięcia było stworzenie miejsca, gdzie dzieci będą się uczyć jak postępować w przypadku różnego rodzaju zagrożeń. Otwarta sala jest 11 salą edukacyjną w województwie warmińsko-mazurskim.

 

opracowanie: mł. kpt. Damian Stankiewicz, zdjęcia: mł.kpt.Piotr Fliciński