Tradycyjnie tuż po rozpoczęciu okresu grzewczego Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie bryg. Paweł Mickiewicz zaprosił do wzięcia udziału w spotkaniu przedstawicieli zarządców i administratorów budynków mieszkalnych oraz zakładów kominiarskich powiatu węgorzewskiego. 

Tematem spotkania, które odbyło się 6 grudnia w sali konferencyjnej w Komendy Powiatowej PSP w Węgorzewie były zagadnienia związane z ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. St. asp. Tomasz Grunwald w formie prezentacji multimedialnej przybliżył problematykę związaną z nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Przedstawiono również ilość interwencji strażaków powiatu węgorzewskiego w związku z tymi nieprawidłowościami. St. sekc. Mateusz Rudaś – st. technik ds. kontrolno – rozpoznawczych zabrał głos w kwestii obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w zakresie wyposażania, eksploatacji i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych jak również obowiązków zarządców, właścicieli i użytkowników obiektów mieszkalnych pod kątem ochrony przeciwpożarowej. W trakcie spotkania padały pytania związane z wyżej wymienionymi przepisami na które strażak odpowiadał. Na koniec spotkania zebrani otrzymali ulotki informacyjne na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla.

 

Tekst: st. asp. Tomasz Grunwald, zdj. Asp. sztab. Radosław Palczewski