Obiekt wyłuszczarni nasion zlokalizowany w Nadleśnictwie Jedwabno, w dniu 27 listopada 2019 r. stał się areną, na której odbyły się ćwiczenia Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie.

Trójka mężczyzn włamała się do obiektu i podpaliła pomieszczenia piwniczne, w których składowane były szyszki. Zgromadzony materiał palny i drewniane stropy kilkukondygnacyjnego obiektu, spowodowały bardzo szybkie rozprzestrzenianie się pożaru, który został zauważony przez przypadkową osobę. Pierwsze przybyłe na miejsce zdarzenia zastępy straży pożarnej, skupiły się na prowadzeniu działań wewnątrz obiektu. W piwnicy strażacy znaleźli mocno poparzonego jednego ze sprawców podpalenia, któremu po ewakuacji udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej.   Bardzo szybko okazało się, że w sieci hydrantowej nie ma wody - kilka godzin wcześniej przepompownia wody uległa poważnej awarii. Kierujący Działaniem Ratowniczym wzywa kolejne siły i środki. Od pracownika Urzędu Gminy, który przybył na miejsce zdarzenia, KDR dowiaduje się, że najbliższy naturalny zbiornik wodny zlokalizowany jest w odległości około 1 km. przy oczyszczalni ścieków. Zapada decyzja o zbudowaniu stanowiska wodnego przy zbiorniku i zastosowaniu metody przetłaczania wody do miejsca pożaru. W trakcie prowadzonych działań gaśniczych ratownicy zlokalizowali w okolicy płonącego budynku, pod pryzmą drewnianych kłód drewna rannego mężczyznę (to drugi z podpalaczy). Za pomocą zestawu poduszek pneumatycznych unieśli kłody i ewakuowali rannego z licznymi złamaniami do punku udzielania pomocy medycznej.  Po kilkudziesięciu minutach do strażaków dociera informacja, że w składowisku zużytych betonowych elementów budowlanych, przypadkowa osoba natknęła się na przyciśniętego betonem mężczyznę (to trzeci podpalacz). Straży za pomocą narzędzi hydraulicznych podnieśli betonowy element, ewakuowali mężczyznę. Niestety ratownicy ZRM stwierdzili zgon.   

            Tak wyglądał scenariusz ćwiczeń i działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone przez zastępy straży pożarnej.

            W ćwiczeniach udział wzięły następujące siły i środki: pluton ratowniczy „Szczytno” (OSP Jedwabno, OSP Świętajno, OSP Wielbark), jednostki OSP Burdąg, Nowy Dwór, Szuć i dwa zastępy JRG PSP Szczytno.

            Po ćwiczeniach odbyło się krótkie podsumowanie, którego dokonali: Pan Marek Trędowski - Nadleśniczy i st. bryg. Grzegorz Rybaczyk – Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie.

            Zespół organizujący ćwiczenia składa serdeczne podziękowania dla pracowników Nadleśnictwa Jedwabno, za udzielenie wszechstronnej pomocy w przygotowaniu epizodów ćwiczeń, za gorącą herbatę, kawę, wspaniałą grochówkę i ognisko z kiełbaskami.

 

Kilka słów o obiekcie, na którym odbyły się ćwiczenia.

Wyłuszczarnia Nasion w Jedwabnie zajmuje się wyłuszczaniem, oczyszczaniem i przechowywaniem nasion na potrzeby nadleśnictw z regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie oraz przechowywaniem rezerw i zapasów ogólnych na potrzeby RDLP. Jednak możliwości produkcyjne i obsługiwanie szczególnej bazy nasiennej (regiony mateczne dla Lasów Taborskich, Lasów Napiwodzko-Ramuckich, Puszczy Piskiej, oraz duża ilość plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych dla sosny, świerka, modrzewia brzozy i lipy) zezwala na sprzedaż nasion w inne regiony Polski i na eksport. 

Proces pozyskania nasion polega na: - wysuszeniu szyszek - wydobyciu z nich nasion –czyszczeniu i sortowaniu oraz suszeniu i pakowaniu. Głównymi wyłuszczanymi gatunkami są: sosna, świerk, modrzew, oraz olsza i brzoza. Suszenie szyszek i nasion wykonywane jest w szafach suszarniczych z elektronicznym procesem sterowania. Czas suszenia jednej partii szyszek wynosi od 8 do 16 godzin w zależności od gatunku i wilgotności początkowej.
Czyszczenie i sortowanie wykonuje się na następujących urządzeniach: separator sitowy, separator powietrzny, odskrzydlacz. Nasiona przechowywane są w opakowaniach foliowych i kartonach w chłodni w temperaturze ok. –5oC.
 

W Wyłuszczarni nasion poza  wyłuszczaniem szyszek, przeprowadza się także proces przygotowania nasion do siewu tzw. stratyfikację. Wykonywana jest stratyfikacja nasion takich gatunków jak lipa drobnolistna, grab pospolity, głóg jednoszyjkowy, śliwa ałycza i buk zwyczajny.

(źródło: strona internetowa Nadleśnictwa Jedwabno).

Tekst: mł. bryg. Zbigniew Stasiłojć

Zdjęcia: Marta Sylwestrzak