24 listopada w ostródzkiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na bazie  jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP w Morągu i Ostródzie zostały przeprowadzone egzaminy końcowe szkolenia podstawowego strażaka - ratownika ochotniczej straży pożarnej.

Druhowie, którzy ukończyli szkolenie podstawowe, nabyli prawo do udziału w akcjach ratowniczych w roli strażaka-ratownika. Tym samym 54 słuchaczy zasiliło potencjał ratowniczy jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu ostródzkiego. Szkolenie odbywało się w systemie weekendowym i trwało nieprzerwanie od 5 października. Treści kształcenia, z jakimi musieli zapoznać się strażacy OSP to między innymi: taktyka zwalczania pożarów zewnętrznych i wewnętrznych, metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów, ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów, czy pierwsza pomoc przedmedyczna. Zaświadczenia potwierdzające nabycie kwalifikacji wręczyli bryg. Tomasz Ostrowski ostródzki Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie oraz w Morągu Zastępca Komendanta Powiatowego PSP kpt. Rafał Napiórkowski.  

opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: st. str. Monika Błażejowska, bryg. Adam Zaręba